Geschiedenis

Onder impuls van E.H. Boeckx, onderpastoor, werd in 1957 gestart met de Chiro, toen nog enkel maar voor jongens weliswaar. Zijn opvolger, E.P. De Grave, is nadien zeer vele jaren de motor en bezieler van deze bloeiende jeugdbeweging geweest. Dankzij zijn stimulans zagen ook de Chirogroepen van Voortkapel en Heultje het levenslicht.
Na verloop van jaren drong zich ook de nood aan een meisjesvereniging op. Aanvankelijk waren jongens en meisjes gescheiden van mekaar, maar de veranderde maatschappijvisie heeft ook hier voor een gemengde samenleving gezorgd.

Aangezien het merendeel van de leiding nog vrij jong is, wordt ook vaak beroep gedaan op de visie en de ondersteuning van volwassen begeleiders.
Sedert 1987 bestaat er in Zoerle ook het “oud-leidingscomité”. Een aantal oudleiders- en leidsters trachten met hun specifieke organisaties zoals de avonddropping, een “Avondje Anders” en de “Vlaamse kermis” het contact tussen de huidige generatie en de mensen van vroeger levendig te houden.
Een aantal mensen die beseffen dat de leiding omwille van hun studie of werk hun handen méér dan vol hebben, vormen het heemcomité en staan in voor het onderhouden van de Chirolokalen, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

Momenteel telt de Zoelse Chiro ongeveer 140 leden, waarvan 21 leiders en leidsters die instaan voor de begeleiding van de verschillende afdelingen: aspi’s, keti’s, tito’s, rakwi’s, speelclubbers en sloepi’s.
De Chironamiddag start elke zondag om 13h30 tot 17h00 in de lokalen aan de Vijfhuizenstraat. Daar zorgt de leiding voor een supertof en gezellig programma zodat de leden zich naar hartelust kunnen uitleven in o.a. bos- en pleinspelen, tochten of een dorpsspel.

Chiro is iets dat je gewoonweg niet kan missen, vraag het maar aan één van onze vele leden, of beter nog: kom het zelf maar eens uitproberen, je bent van harte welkom!

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van onze chiro werd door het oud-leidingscomité een boekje uitgebracht, waarin wordt teruggeblikt op 50 jaar Chiro Zoerle. Er zijn nog steeds exemplaren te koop! Je kan deze bestellen bij de voorzitter Geert Wouters of via “ oudleidingscomite.zoerle@skynet.be”